Yrityskulttuuri voimavaraksi – Miksi panostus kannattaa?

Houkuttelevuus

Parhaita työntekijöitä houkutellaan tarjoamalla inspiroiva työympäristö ja vahva yrityskulttuuri, jossa jokainen työntekijä voi kukoistaa ja saada mahdollisuuden kehittyä.

Yhteisöllisyys

Yrityskulttuurin kehittäminen parantaa yhteisöllisyyttä, mikä johtaa parempaan tiimityöskentelyyn, kasvavaan sitoutumiseen ja innovatiivisuuteen organisaatiossamme.

Tuottavuus

Tuottavuuden lisääntyminen, kun panostetaan työympäristön ja prosessien jatkuvaan parantamiseen, mikä mahdollistaa työntekijöiden keskittymisen työskentelyyn.

Sitoutuminen

Arvostuksen kokemus nousee, kun työntekijöitä osallistetaan ja heitä kannustetaan kehittymään sekä ottamaan vastuuta organisaation menestyksestä.

Asiakaskokemus

Yrityskulttuurin johtaminen on myös teko asiakaskokemuksen johtamisessa, sillä vahva ja positiivinen yrityskulttuuri heijastuu suoraan asiakaskokemukseen.

Hyvinvointi

Hyvinvointiin ja turvallisuuteen vaikuttava yrityskulttuuri rakentuu arvojen ja käytäntöjen ympärille, jotka edistävät avoimuutta, tukea ja luottamusta.

Yrityskulttuuri + strategia = organisaation DNA

Yrityskulttuuristrategioiden luominen on ydinosaamistamme. Saatte kulttuuristrategiastanne kaiken irti toteuttamalla kaikki siihen kuuluvat vaiheet aina nykyisen organisaatiokulttuurin tutkimuksesta ja analyysistä käytännön jatkuvaan valmennukseen.

Nykyisen yrityskulttuurin tutkimus ja analyysi

Tarjoamme perusteellisia kulttuuritutkimuksia ja analyyseja, jotka auttavat organisaatioita jaettuun ymmärrykseen nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja mahdollisista kehityskohdista. Tulokset puretaan sekä johtoryhmän että henkilöstön kanssa, jotta syntyy yhteinen ymmärrys organisaation nykytilasta

Yrityskulttuuri-strategia

Kun meillä on selkeä kuva yrityksen tai organisaation kulttuurin nykytilasta, luomme organisaation jäsenten toiveiden sekä nykytilan pohjalta yrityksen johdon kanssa yrityskulttuuristrategian. Valmis organisaation kulttuuristrategia avataan koko henkilöstölle, jotta mahdollistetaan yhteinen ymmärrys tulevasta.

Kulttuurin kehittämistyö & yhteiset käytänteet

Autamme jalkauttamaan kulttuuristrategiaa organisaation jokapäiväiseen arkeen miettimällä toimivia käytänteitä. Valmennamme ja sitoutamme niin yrityksen johtoa, esihenkilöitä, tiimivetäjiä kuin tekijöitä toteuttamaan muutosta organisaatiossaan.

Miten voisin aloittaa kulttuurin johtamisen?

Tutustu valmennus-
palveluihimme