Mitä on yrityskulttuuri? – Kestävän menestyksen kulmakivi

julkaisija

kategoria:

Strategia

,

Yrityskulttuuri

julkaistu :

Kun puhumme yrityksen kestävästä menestyksestä, emme voi sivuuttaa yhtä tärkeintä tekijää – yrityskulttuuria. Yrityskulttuurista on puhuttu suomalaisessa työelämässä jo jonkin aikaa, mutta aihe on silti monelle edelleen tuntematon, eikä sen laaja-alaista merkitystä organisaation toimintaan täysin ymmärretä. Tässä blogissa avaamme, mitä yrityskulttuuri tarkoittaa ja miksi jokaisen yrityksen pitäisi kiinnostua siitä.

Yrityskulttuuri ja strategia kulkevat käsi kädessä ja määrittävät, miten strategia toteutuu arjessa. Jos strategia ja kulttuuri ovat ristiriidassa, kulttuuri on se, joka lopulta määrittää tekemisen ja organisaation suunnan. Hyvin suunniteltu strategia voi jäädä vain kauniiksi sanoiksi ilman vahvaa yrityskulttuuria, joka tukee ja toteuttaa sitä käytännössä. Kulttuuri luo puitteet strategian toteuttamiselle ja varmistaa, että koko organisaatio on yhtenäinen ja sitoutunut yhteisiin päämääriin.

Yrityksen DNA-mallinnus_yrityskulttuuri ja strategia_kasvussaoy

Yrityskulttuuria pidetään vielä tänäkin päivänä monissa organisaatioissa ”HR-hattarahöttönä”. Tämä käsitys voi johtua haasteista, joita yrityskulttuurin johtamiseen liittyy:

  • Laajuus: Yrityskulttuuri käsittää monia keskeisiä asioita ja toimintoja, mikä voi tehdä aloittamisesta ja priorisoinnista haastavaa. Resurssien puute yhdistettynä käsitteen laajuuteen voi helposti johtaa hämmennykseen.
  • Mittausvaikeudet: Kulttuurin vaikutukset liiketoimintaan voivat olla vaikeasti havaittavia, sillä ne ovat usein välillisiä. Oikeiden mittareiden löytäminen voi olla haastavaa, varsinkin jos omaa kulttuuria ei tiedosteta.
  • Tiedostaminen ja ajan hermolla pysyminen: Kulttuuri muodostuu uskomuksista, normeista, arvoista ja käytänteistä, jotka ovat usein hiljaista tietoa tai ajan myötä muodostuneita oletuksia ja toimintatapoja. Nykyisen kulttuurin tunnistaminen on ensimmäinen askel sen kehittämisessä, mutta tämä voi olla haastavaa.

Vahva kulttuuri ei synny sattumalta, vaan se vaatii tietoista työtä ja jatkuvaa kehittämistä. Kulttuuri ei ole staattinen, vaan se elää ja muokkautuu ajan myötä, vastaten organisaation ja ympäristön muutoksiin.

Tässä blogisarjassa sukellamme syvemmälle yrityskulttuurin maailmaan ja tarjoamme näkökulmia kuinka yrityskulttuuria voi organisaatiossa lähteä kehittämään. Seuraavassa osassa keskitymme siihen, millaisia hyötyjä yrityskulttuurin johdonmukaisesta kehittämisestä on.

Tarvitsetko apua kulttuurin kanssa?